***Công Ty Cổ Phần Bến Việt***

Tầng 4 tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Tầng 4 tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
*Hotline: 0925 42 6789    -      (028) 35470590
*Email 1: info@benviet.com.vn
*Email 2: hoangnm@benviet.com.vn