***Công Ty Cổ Phần Bến Việt***

Tầng 4 tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Xu hướng chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hoá thời 4.0

Vận tải Hàng Không, Vận chuyển Hàng Không, Chuyển Phát Nhanh