Công Ty Cổ Phần IQ Logistics

Tầng 4 tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Có thể bạn đang cần vận chuyển một lô hàng có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe, sự an toàn, tài sản hoặc môi trường khi được vận chuyển bằng đường hàng không? Đó là lý do tại sao tất cả các nhân viên của Vietnam Airlines tham gia vào việc tiếp nhận và phục vụ hàng nguy hiểm phải được đào tạo và có chứng chỉ hàng nguy hiểm hợp lệ theo quy định củaa Vietnam Airlines. Ngoài ra, các công ty phục vụ hàng hóa cho Vietnam Airlines đều cung cấp các khu vực lưu giữ đặc biệt cho hàng nguy hiểm.

Phân Loại Của 9 Loại Hàng Hóa Nguy Hiểm

Căn cứ vào tính chất đặc chưng, hàng nguy hiểm vận chuyển bằng đường hàng không được phân loại thành 9 loại và được phân loại cụ thể hơn bằng các nhóm như sau:

Loại 1 – Chất nổ

 • Nhóm 1.1 – Các vật và chất có nguy cơ nổ lớn
 • Nhóm 1.2 – Các vật và chất có nguy cơ phóng lửa nhưng không có nguy cơ nổ lớn
 • Nhóm 1.3 – Các vật và chất có nguy cơ cháy và hoặc nguy cơ tạo áp lực hơi nhỏ hoặc nguy cơ phóng lửa nhỏ hoặc cả hai nhưng không có nguy cơ nổ lớn
 • Nhóm 1.4 – Các vật và chất không có nguy cơ đáng kể
 • Nhóm 1.5 – Các chất rất kém nhạy, có nguy cơ nổ lớn
 • Nhóm 1.6 – Các chất cực kỳ kém nhạy, không có nguy cơ nổ lớn

Loại 2 – Chất khí

 • Nhóm 2.1 – Khí dễ cháy
 • Nhóm 2.2 – Khí không dễ cháy, không độc
 • Nhóm 2.3 – Khí độc

Loại 3 – Chất lỏng dễ cháy

Loại 4 – Chất rắn dễ cháy; các chất có khả năng tự bùng cháy; các chất khi tiếp xúc với nước, tỏa ra khí dễ cháy

 • Nhóm 4.1 – Chất rắn dễ cháy
 • Nhóm 4.2 – Các chất có thể tự bùng cháy
 • Nhóm 4.3 – Các chất khi tiếp xúc với nước, tỏa ra khí dễ cháy

Loại 5 – Chất ô-xy hóa và chất pe-rô-xit hữu cơ

 • Nhóm 5.1 – Chất ô-xy hóa
 • Nhóm 5.2 – Chất pe-rô-xit hữu cơ

Loại 6 – Chất độc và chất lây nhiễm

 • Nhóm 6.1 – Chất độc
 • Nhóm 6.2 – Chất lây nhiễm

Loại 7 – Vật liệu phóng xạ

Loại 8 – Chất ăn mòn

Loại 9 – Hàng nguy hiểm khác

Đóng Gói Hàng Nguy Hiểm

Hàng hoá nguy hiểm cần được đóng gói theo đúng số lượng và quy cách bao gói tuân thủ theo quy định trong chương 5 và 6 của IATA DGR. Lưu ý, đóng gói là yếu tố tối quan trọng để đảm bảo sự an toàn trong quá trình vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng đường hàng không.

Trong suốt quá trình vận chuyển, sự thay đổi độ cao, áp suất và nhiệt độ có thể khiến hàng hoá bị rò rỉ bên trong hộp đựng; đặc biệt là trong quá trình vận chuyển các chất khí hoặc chất lỏng. Vì thế, hàng hoá nguy hiểm không được phép đóng gói quá tỷ lệ 9/10 dung tích bình chứa đối với chất lỏng.

Vietnam Airlines có thể yêu cầu người gửi xuất trình giấy chứng nhận chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra đóng gói theo đúng yêu cầu trên đây trước khi chấp nhận vận chuyển hàng.

Bất kỳ kiện hàng nào có dấu hiệu rò rỉ hoặc cấu trúc không chắc chắn sẽ không được chấp nhận vận chuyển cho đến khi được đóng gói lại và bao gói mới đóng này phải hoàn toàn đảm bảo an toàn và phù hợp với Quy định Hàng nguy hiểm của IATA (IATA DGR).

Chia sẻ